Välkommen till e-handelsplattformen www.bigbox.nu som drivs av Big Style Box AB. Dessa användarvillkor styr användningen av vår webbplats. Genom att använda eller besöka vår plattform godkänner du att följa och vara bunden av dessa användarvillkor. Vänligen läs igenom villkoren noggrant innan du använder våra tjänster.

 1. Acceptans av Villkor

Genom att använda vår webbplats erkänner du att du har läst, förstått och accepterat att vara bunden av dessa användarvillkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som använder vår plattform.

 1. Beskrivning av Tjänster

Bigbox.nu är en dedikerad e-handelsplattform med fokus på försäljning av parfymer.

 1. Betalningsgateway

Klarna används som vår primära betalningsgateway. Användare som gör köp genom vår plattform omfattas av Klarnas villkor för betalningshantering. Användare ansvarar för att tillhandahålla korrekt fakturerings- och kontaktinformation och accepterar att betala alla avgifter som uppkommer genom användningen av vår plattform.

 1. Efterlevnad av Lagar och Förordningar

Vår plattform följer strikt e-handelslagar och regler i Sverige och Norden. Användare förväntas följa dessa regler vid användning av vår plattform. Varje överträdelse kan leda till avslutning av åtkomst till våra tjänster.

 1. Big Style Box AB

www.bigbox.nu drivs under Big Style Box AB. Hänvisningar till villkor, policyer eller avtal omfattar vår plattform om inget annat anges explicit.

 1. Immaterialrätt

Allt innehåll på vår webbplats, inklusive logotyper, varumärken, text, grafik, bilder och mjukvara, är egendom för Big Style Box AB eller dess licensgivare och skyddas av immaterialrättslagar. Användare är strikt förbjudna att använda, kopiera eller distribuera något innehåll från vår plattform utan föregående skriftligt medgivande.

 1. Användaransvar

Användare samtycker till att använda vår plattform i enlighet med alla tillämpliga lagar och regler. Obehörig åtkomst, missbruk eller störningar på vår webbplats är strikt förbjudna. Användare är ansvariga för att upprätthålla konfidentialiteten för sina kontouppgifter och aktiviteter som utförs under deras konto.

 1. Integritetspolicy

Vår praxis gällande insamling, användning och delning av personlig information beskrivs i vår Integritetspolicy. Genom att använda vår plattform samtycker du till vår insamling och användning av din personliga information enligt beskrivningen i Integritetspolicyn.

 1. Ändringar i Villkor

Big Style Box AB förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra dessa användarvillkor när som helst utan föregående meddelande. Ändringar träder i kraft omedelbart efter publicering på vår webbplats. Fortsatt användning av vår plattform efter eventuella ändringar innebär godkännande av de reviderade villkoren.

 1. Begränsning av Ansvar

Big Style Box AB, dess direktörer, anställda, dotterbolag eller partners ska inte hållas ansvariga för direkta, indirekta, incidentella, speciella eller följdskador som uppstår på grund av användningen eller oförmågan att använda vår plattform eller några produkter som köpts via vår webbplats.

 1. Tillämplig Lag och Tvister

Dessa användarvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Alla tvister som uppstår från dessa användarvillkor eller din användning av vår plattform ska vara under exklusiv jurisdiktion för svenska domstolar.

 1. Kontaktinformation

För frågor, feedback eller hjälp angående våra användarvillkor, kontakta oss på amin@bigbox.nu eller amin.afg@live.se

Home Shop Cart 0 Wishlist Account
Shopping Cart (0)

Your bag is empty

Don't miss out on great deals! Start shopping or Sign in to view products added.

Shop What's New Sign in