Användarvillkor

Välkommen till e-handelsplattformarna www.bigbox.nu och www.wowrea.com som drivs av Big Style Box AB. Dessa användarvillkor styr användningen av våra webbplatser. Genom att använda eller besöka våra plattformar godkänner du att följa och vara bunden av dessa användarvillkor. Vänligen läs igenom villkoren noggrant innan du använder våra tjänster.

1. Acceptans av Villkor

Genom att använda våra webbplatser erkänner du att du har läst, förstått och accepterat att vara bunden av dessa användarvillkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som använder våra plattformar.

2. Beskrivning av Tjänster

Bigbox.nu är en dedikerad e-handelsplattform med fokus på försäljning av parfymer. Samtidigt fungerar Wowrea.com som en marknadsplats där olika säljare erbjuder mode, accessoarer, skönhetsprodukter, parfymer och smycken. Big Style Box AB underlättar transaktioner mellan köpare och säljare på Wowrea.com.

3. Betalningsgateway

Klarna används som vår primära betalningsgateway. Användare som gör köp genom våra plattformar omfattas av Klarnas villkor för betalningshantering. Användare ansvarar för att tillhandahålla korrekt fakturerings- och kontaktinformation och accepterar att betala alla avgifter som uppkommer genom användningen av våra plattformar.

4. Efterlevnad av Lagar och Förordningar

Våra plattformar följer strikt e-handelslagar och regler i Sverige och Norden. Användare förväntas följa dessa regler vid användning av våra plattformar. Varje överträdelse kan leda till avslutning av åtkomst till våra tjänster.

5. Big Style Box AB

Både www.bigbox.nu och www.wowrea.com drivs under Big Style Box AB. Hänvisningar till villkor, policyer eller avtal omfattar båda plattformarna om inget annat anges explicit.

6. Marknadsplats (Wowrea.com)

Wowrea.com fungerar som en marknadsplats där säljare erbjuder sina produkter. Trots att vi strävar efter noggrannhet i produktbeskrivningar kan vi inte garantera kvaliteten, noggrannheten eller lagligheten hos produkter som säljs av tredjepartssäljare. Kunden uppmanas att granska säljarpolicyer, inklusive frakt, returer och garantier, innan köp.

7. Immaterialrätt

Allt innehåll på våra webbplatser, inklusive logotyper, varumärken, text, grafik, bilder och mjukvara, är egendom för Big Style Box AB eller dess licensgivare och skyddas av immaterialrättslagar. Användare är strikt förbjudna att använda, kopiera eller distribuera något innehåll från våra plattformar utan föregående skriftligt medgivande.

8. Användaransvar

Användare samtycker till att använda våra plattformar i enlighet med alla tillämpliga lagar och regler. Obehörig åtkomst, missbruk eller störningar på våra webbplatser är strikt förbjudna. Användare är ansvariga för att upprätthålla konfidentialiteten för sina kontouppgifter och aktiviteter som utförs under deras konton.

9. Integritetspolicy

Vår praxis gällande insamling, användning och delning av personlig information beskrivs i vår Integritetspolicy. Genom att använda våra plattformar samtycker du till vår insamling och användning av din personliga information enligt beskrivningen i Integritetspolicyn.

10. Ändringar i Villkor

Big Style Box AB förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra dessa användarvillkor när som helst utan föregående meddelande. Ändringar träder i kraft omedelbart efter publicering på våra webbplatser. Fortsatt användning av våra plattformar efter eventuella ändringar innebär godkännande av de reviderade villkoren.

11. Begränsning av Ansvar

Big Style Box AB, dess direktörer, anställda, dotterbolag eller partners ska inte hållas ansvariga för direkta, indirekta, incidentella, speciella eller följdskador som uppstår på grund av användningen eller oförmågan att använda våra plattformar eller några produkter som köpts via våra webbplatser.

12. Tillämplig Lag och Tvister

Dessa användarvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Alla tvister som uppstår från dessa användarvillkor eller din användning av våra plattformar ska vara under exklusiv jurisdiktion för svenska domstolar.

13. Kontaktinformation

För frågor, feedback eller hjälp angående våra användarvillkor, kontakta oss på amin.afg@live.se / kund@wowrea.se.

Shopping Cart (0)

No products in the cart. No products in the cart.